Κενές Θέσεις Λειτουργού Προγραμμάτων – 2020

Ο ΜΚΟ ‘Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών’, με γραφεία στη Λευκωσία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) κενές θέσεις λειτουργού προγραμμάτων για περίοδο εργασίας 6 μηνών με προοπτική για ανανέωση για ακόμη 12 μήνες. Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο και όχι αργότερα απο την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, 2020.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν το συντομότερο.

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην oργάνωση και συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και άλλων παραδοτέων.
 • Οργάνωση δειγμάτων και ενημέρωση βάσεων δεδομένων.
 • Διεξαγωγή ανασκόπησης βιβλιογραφίας σε επιστημονικά θέματα.
 • Συμμετοχή σε εργασίες πεδίου.
 • Εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων λειτουργίας ΜΚΟ.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Ζωολογία ή σε σχετικό κλάδο.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση καθηκόντων εργασίας υπο πίεση και αυστηρές προθεσμίες.
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων στα Αγγλικά και Ελληνικά.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητος/η με ελάχιστη εποπτεία.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Δίπλωμα καταδύσεων.
 • Εμπειρία στις επιστημονικές καταδύσεις.

Άτομα που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια καλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος (1 σελίδα) και στοιχεία επικοινωνίας ατόμου που μπορεί να παρέχει συστάσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κ. Λούη Χατζηιωάννου, διεύθυνση l.hadjioannou@enaliaphysis.org.cy.