Τι κάνουμε όταν εντοπίσουμε μια νεκρή ή τραυματισμένη Θαλάσσια Χελώνα?

Ενημέρωση Κοινού – Εντοπισμός Νεκρής ή Τραυματισμένης Θαλάσσιας Χελώνας
Το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός Δημοσίου ωραρίου. Σημειώνεται ότι εκτός ωρών γραφείου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:
Σταθερό Τηλέφωνο Καθημερινές (07:30 -15:00)
Λευκωσία 22 807 853
Λάρνακα 24 304 294 / 24 422 888
Αμμόχωστος 23 834 172
Λεμεσός 25 306 800 / 25 306 804
Πάφος 26 821 680
Υπηρεσιακό Τηλέφωνο (16:00 – 20:00 Καθημερινές)
(06:00–20:00 Σάββατο/Κυριακή)
Λάρνακα 99 48 96 45
Αμμόχωστος 99 48 96 43
Λεμεσός 99 48 96 51
Πάφος 99 48 96 42
Τραυματισμένες Χελώνες:
Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.
Νεκρές Χελώνες:
Αρμοδιότητα για ταφή / συλλογή / αποτέφρωση των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχουν οι σχετικές τοπικές αρχές (Δήμοι / Κοινότητες) οι οποίες και ενημερώνονται είτε από το ΤΑΘΕ ή απευθείας από τους πολίτες ή και άλλους φορείς που εντοπίζουν την νεκρή χελώνα.
Συλλογή Πληροφοριών:
Το κοινό μπορεί να αποστείλει στοιχεία / πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζει (όπως διαστάσεις καβουκιού, φωτογραφία χελώνας, περιοχή που εντοπίστηκε κλπ), ούτως ώστε να καταγραφή στη βάση δεδομένων που έχει το ΤΑΘΕ για την παρακολούθηση του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (marineenvironment@dfmr.moa.gov.cy / mmarcou@dfmr.moa.gov.cy), μέσω της εφαρμογής Cy-FIS (https://dfmrapp.com.cy), ή και μέσω Messenger (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Cyprus DFMR).
Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται από το 1971 από τον περί Αλιείας Νόμο (ΚΕΦ. 135) και Κανονισμούς 1990 (Reg. No. 273/90). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001. Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη προτεραιότητας και προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2003, με το Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής No. 153(I)/2003. Σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες, απαγορεύεται μεταξύ άλλων η θανάτωση, η καταδίωξη, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών αυτών, καθώς και η σύλληψη, αγορά ή πώληση και η κατοχή θαλάσσιων χελωνών ή και οποιαδήποτε απόπειρα των ενεργειών αυτών.
Αναδημοσίευση από Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) / Βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.