Παιδικό Παραμύθι “Το Γαλάζιο Συνέδριο”

Παιδικό Παραμύθι “Το Γαλάζιο Συνέδριο”

Περίληψη βιβλίου: Τα θαλάσσια είδη της Μεσογείου βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ψαρέματος αρχίζουν να μειώνουν τους πληθυσμούς σημαντικών ειδών όπως των καρχαριών, των σαλαχιών, των δελφινιών, των θαλάσσιων χελώνων, των φωκιών και των θαλασσοπουλιών. Ο...