Το όραμα για την Κυπριακή θαλάσσια αλιεία μέσα από τη Γαλάζια Οικονομία

Το όραμα για την Κυπριακή θαλάσσια αλιεία μέσα από τη Γαλάζια Οικονομία

Το όραμα για την Κυπριακή θαλάσσια αλιεία μέσα από τη Γαλάζια Οικονομία «…ιερόν ιχθύν εκ πόντοιο θύραζε λίνω και ήνοπι χαλκώ[…]» «…ιερό ιχθύ από το κύμα του πόντου με λινό νήμα και αστραφτερό αγκίστρι ψάρευε» (Ομήρου, Ιλιάς, Π 408) Η Γαλάζια Οικονομία αναφέρεται στην...