ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ποιοι είμαστε:

Η Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2009, ο οποίος λειτουργεί ως επί το πλείστον με επιχορηγημένα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικά ιδρύματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την προστασία και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων μέσω επιστημονικής έρευνας, υπεράσπισης, διαβούλευσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Φιλοδοξούμε να γίνουμε μια ισχυρή περιβαλλοντική πλατφόρμα έρευνας έτσι ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε αποφάσεις για το περιβάλλον με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Τι αναζητούμε:
Η ομάδα μας αναζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για τη θέση του Λειτουργού Προγραμμάτων & Διαχείρισης Γραφείου για πλήρη απασχόληση (με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο).

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διαχείριση και συντονισμός σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας υλοποίησης προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνικών εκθέσεων
 • Διαχείριση γραφείου (π.χ., ετοιμασία επιστολών, αρχειοθέτηση)
 • Προετοιμασία για συμμετοχή σε συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, παρουσιάσεων έργων, ατζέντας και υλικού συνεδριάσεων
 • Οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας του έργου και του οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες
 • Διεξαγωγή έρευνας πεδίου
 • Ανασκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
 • Προετοιμασία και παράδοση παρουσιάσεων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε σχετικούς τομείς της επιστήμης (π.χ. Περιβαλλοντικές επιστήμες, Θαλάσσιες επιστήμες)
 • Τουλάχιστον ένας χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας ή αποδεδειγμένη ισοδυναμία εμπειρίας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ., βοηθός ερευνητής)
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο)

Επιπλέον προσόντα:

Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία σε σένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων
 • Δεξιότητες Προώθησης, Επικοινωνίας και Δημόσιας Διαβούλευσης
 • Γνώση στατιστικής και γλώσσας προγραμματισμού R
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εξαιρετική οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Ομαδικότητα

Υποβολή ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αγγλικά ή ελληνικά) και συνοδευτική επιστολή (μια σελίδα στα ελληνικά) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enaliaphysis.org.cy , αναγράφοντας στο θέμα: «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22/03/23.

Σημείωση: Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Η θέση δύναται να πληρωθεί άμεσα εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.