Κενή Θέση Παρατηρητή Αλιείας – 2019

Ο ΜΚΟ ‘Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών’, με γραφεία στη Λευκωσία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, παρατηρητή αλιείας για περίοδο συνεργασίας 10 μηνών. Ο επιστημονικός συνεργάτης θα ασχολείται κυρίως με τη παράκτια αλιεία αλλά και με την αλιεία μεγάλων πελαγικών εάν αυτό του ζητηθεί. Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο και όχι αργότερο από την Παρασκευή 01 Μαρτίου, 2019. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν το συντομότερο.

Αρμοδιότητες:

Συντονισμός αλιευτικών ταξιδιών
Συλλογή βιολογικών δεδομένων/δειγμάτων επί του σκάφους
Εισαγωγή δεδομένων σε βάση δεδομένων

Απαιτούμενα προσόντα:

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εκτεταμένη εμπειρία σε παράκτιες αλιευτικές δραστηριότητες επι σκάφους.
Βασικές γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητος/η με ελάχιστη εποπτεία.
Ικανότητα στην αναγνώριση θαλάσσιων οργανισμών.
Ικανότητα να εργάζεται πολλές και ακανόνιστες ώρες.
Ικανότητα διαχείρισης της κίνησης στη θάλασσα και της ναυτίας.
Ικανότητα διατήρησης του επαγγελματισμού και διαπροσωπικών σχέσεων σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Επιθυμητά προσόντα:

Πτυχίο Ιχθυολογίας, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Ζωολογία ή σε σχετικό κλάδο
Εμπειρία στην επιστημονική παρατήρηση αλιείας
Άτομα που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια καλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος (1 σελίδα) και στοιχεία επικοινωνίας ατόμου που μπορεί να παρέχει συστάσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κ. Λούη Χατζηιωάννου, διεύθυνση l.hadjioannou@enaliaphysis.org.cy.